Bliv medlem

På Esbjerg Børne- & Ungdomsteater er alle velkomne!

Du kan melde dig ind på teatret som aktiv medlem og være en del af det store, sjove og kreative fællesskab på eller bag scenen, eller du kan melde dig ind som passiv medlem for blot at støtte teatret, som udelukkende drives af frivillig arbejdskraft.

Kontingentet er fastsat til 150 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for passive medlemmer bedes indbetalt på konto nr.:

reg: 9736 konto: 0004694597

Der bliver kun sendt mail rundt vedr. stykker m.m. til dem der har betalt kontingent for det år vi er i.

Send en mail til: esbjergboerneogungdomsteater@gmail.com med nedenstående formular vedhæftet, så er du allerede godt på vej til mange sjove timer! :o)

Hent indmeldelsesformularen her

Esbjerg Børne- & Ungdomsteater forbeholder sig ret til at bruge fotos og dvd-optagelser taget under prøver, forestillinger og andre arrangementer i teatrets regi, uden forudgående aftale med personerne.

Esbjerg Børne- og Ungdomsteater